top of page

Tüm online görüşmeler Skype uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Skype üzerinden yapılan tüm görüşmeler Microsoft tarafından şifrelenmektedir.

Psikoterapi sürecinde danışan hakkındaki her türlü bilgi, mutlak bir gizlilik ile saklanır. Bu bilgiler psikoloğun etik yükümlülüğü altındadır ve üçüncü kişilerle asla paylaşılmaz. Bu gizlilik kuralının tek istisnası kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme yönünde bir risk oluşmasıdır. 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği - Etik Kurallar 

http://www.pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf

Gizlilik ve Etik
bottom of page