Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Kaygı sağlıklı ve normal bir duygudur, hepimiz zaman zaman kaygı duyarız. Fakat bu kaygı sebepsiz, aşırı, işlevselliği bozacak seviyede olduğunda ve en az 6 ay devam ettiğinde yaygın anksiyete bozukluğundan söz edilebilir. Bu rahatsızlığa sahip insanlar her durumda en kötü senaryoyu düşünürler ve buna engel olamazlar. Yaygın anksiyete bozukluğuna çeşitli fiziksel semptomlar eşlik eder, bunlardan bazıları; kendine yabancılaşma, terleme, titreme, mide ve bağırsak rahatsızlıklarıdır.

Özgül Fobiler

Belirli bir sebebi olmayan, bir nesneye, duruma ya da olaya karşı duyulan aşırı korku halidir. Genellikle ergenlikte başlar ve kişi fobi nesnesinden kaçınarak hayatına devam eder. Bu danışanlar genelde kaçınma artık mümkün olmadığında psikoterapi almaya karar verirler. Bazı fobiler; örümcek, kan, asansör, köpek, uçak, kapalı alan, gök gürültüsü, yükseklik. Özgül fobinin tedavisi bilişsel davranışçı terapi ile danışanların düşündüğünden daha hızlıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyonlar kişinin zihninden uzaklaştıramadığı düşünceler ve dürtülerdir. Kompulsiyon ise obsesyonun yarattığı gerginliği azaltmak için yapılan davranış ya da zihinsel hareketlerdir. Kompulsiyonlar adeta birer rituel gibidirler fakat kişi bunları yapınca geçici olarak rahatlar, sonra başa döner. Obsesif kompulsif bozukluğun; düzen-simetri, temizlik, kuşku, dini, cinsel gibi çeşitleri vardır. Bilişsel davranışçı terapi uygulanmasıyla ve kişinin psikoloğu ile iş birliği içinde olmasıyla tedavisi mümkündür.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişinin hayat bütünlüğünü tehdit eden bir olaya maruz kalması veya başka bir insanın maruz kalmasına tanıklık etmesi sonucu gelişen travma sonrası stres bozukluğunun; o anı tekrar yaşama (flashbackler), olayla alakalı kabuslar görme, olayla ilgili detaylardan kaçınma gibi belirtileri vardır. Travmaya yol açan olaylara örnek vermek gerekirse; tecavüz, kazalar, aile içi şiddet vb.

Sosyal Fobi

Sosyal fobide kişi sosyal durumlara karşı yoğun bir endişe duyar. Kişi bu endişeyi mantıksız bulsa bile rezil olacağından korktuğu için sosyal ortamlardan kaçınır ve hayatını sosyal anlamda kısıtlar. Sosyal fobiye yüz kızarması, terleme, titreme, baş dönmesi gibi fiziksel belirtiler de eşlik edebilir. Bilişsel davranışçı terapi ile sosyal fobinin tedavisi mümkündür.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları ve duygusal yeme.

Bipolar Bozukluk
(İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

Manik depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar bozukluk coşku hali ve çökkünlük hali arasında gidip gelen dönemlerle karakterizedir. Bipolar bozukluk 1 ve 2 olmak üzere iki çeşide ayrılır. 'Mani' veya 'hipomani' döneminde çoşku halinde olan hastanın uykuya ihtiyacı azalır, hareketliliği artar. 'Depresyon' döneminde ise kişi çökkün ve umutsuz olabilir. Bipolar bozukluğun tedavisinde psikoterapinin yanında ilaç kullanımı da gereklidir.

Depresyon

Depresyon psikiyatrik bir rahatsızlıktır ve hüzün hali ile karıştırılmamalıdır. Depresyondaki kişi geleceğe karşı umutsuzdur, hiçbirşeyden zevk alamaz, uyku ve iştahı değişir. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için intiharı düşünebilir, madde bağımlılığı geliştirebilir. Depresyonun ilaç ve psikoterapi ile tedavisi mümkündür.

Panik Bozukluk ve Agorafobi

Panik Bozuklukla bir anda ortaya çıkan ve yineleyen panik ataklar söz konusudur. Bu ataklar yaklaşık 10 dakika sürer. Hızlı atan kalp, nefes almada zorluk, ölme/kalp krizi geçirme/boğulma korkusu, kendinde değişmiş hissi panik atağın belirtilerindendir. Panik ataklar sebebiyle kişi günlük hayatında bazı şeylerden kaçınmaya başlar. Panik bozukluğa agorafobi eşlik edebilir. Agorafobi atak sırasında yardım alamama, kaçamama korkusu olarak tanımlanabilir. Panik bozukluk ve agorafobinin tedavisi mümkündür.