top of page

Hakkımda

Eğitim:

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Sertifikalar:

  • EMDR I. Düzey - Davranış Bilimler Enstitüsü & EMDR Institute

  • EMDR II. Düzey - Davranış Bilimler Enstitüsü & EMDR Institute

  • Şema Terapi-  Dr. Alp Karaosmanoğlu (The International Society of Schema Therapy) 

  • Bilişsel Davranışçı Terapi - Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

  • Çözüm Odaklı Terapi - Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek

  • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Prof. Dr. Nazan Aydın & Dr. Oğuz Omay (International Society of Interpersonal Psychotherapy)

  • Kabul ve Adanmışlık Terapisi - Association for Psychological Therapies

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yatılı psikiyatri servisinde ve NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. İlçe Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi bünyesinde ergen ve yetişkin danışanlarla çalışmıştır.

Cansu Varol, 2018'de kurduğu Uma Psikolojik Danışmanlık'ta yüz yüz ve online psikolojik danışmanlık vermektedir. Uma Psikoloji kadrosu ile birlikte kurumsal eğitim ve seminerler vermektedir.

Psikoterapi seanslarını İngilizce ve Türkçe gerçekleştirmektedir.

bottom of page