Online Danışmanlık Nedir?

 

 

 

Online psikolojik danışmanlık, sürecin internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesidir. 


Online psikolojik danışmanlıkta psikolog ve danışan, yüz yüze yapılan görüşmelere göre saat anlamında daha esnek olabilmektedir. Ofis saatlerine uyamayan danışanlar için ideal olan online psikolojik danışmanlık psikolog ve danışanın iki tarafa da uygun bir zaman belirlenmesinin ardından Skype ile internet üzerinden gerçekleştirebilir.

 Kimler İçin

Online Terapi Kimler için Uygun?

  • Yoğun tempodan dolayı yüz yüze terapinin ofis saatlerine uyamayanlar için,

  • Yurtdışında yaşayan ve kendi anadilini konuşan bir uzman ile görüşmek isteyenler için,

  • Yaşadıkları bölgede psikoterapi hizmetine erişim sağlayamayanlar için,

  • Bir psikoterapi merkezine gitmeye çekinenler için,

  • Yüz yüze psikoterapi için yeterli maddi imkanı olmayanlar için.

Kimler için Uygun Değil?

  • Kendilerine ya da başkasına zarar verme düşüncesi olanlar,

  • Madde bağımlıları,

  • Psikotik semptomların var olduğu durumlar.