top of page

Jinekolojik Travmalar
Sadece jinekolojik muayene bile kadınlar için travmatik olabilir. Normalde acı vermesi beklenmeyen muayeneler; eğer kadın fizyolojisine saygı duyulmadan, acemice veya ihmal ile yapılırsa can acıtıcı hale gelebilir. Muayeneye ek olarak, teşhis almak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve jinekolojik operasyonlar da travmatik etkiye sahip olabilir.


Teşhis almak: Bir hastalığın varlığından haberdar olmak sarsıcıdır. Belki tedavi edilebilen belki de edilemeyen hastalık, birdenbire hayatınızın merkezine oturur. Ya gerekli tedaviye başlarsınız (ki bu süreç de oldukça yorucu olabilir) ya da hayat boyu taşımanız gereken hastalıkla yaşamayı öğrenmek ve hastalığı kabullenmek zorunda kalırsınız.


Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Kişide ‘kirliyim’ hissi oluşturan ve etiketlenmeyi beraberinde getiren STD’ler travmatik etkiye sahiptir. Bu durumda utanç ve kaygı duyguları sıklıkla karşımıza çıkar. Partnere yönelik öfke ve kafa karışıklığı ile baş edilmesi güç olabilir.


Operasyonlar: Operasyon olunacağının öğrenilmesinden operasyon sonrası sürece kadar bu süreç başlı başına travmatize edicidir. Kişide ‘korku’ duygusu yoğundur. Terapide, operasyona yönelik yanlış tıbbi inançlar ele alındığı gibi, yoğun kaygı ve korku gibi duygularla baş edilmesi de amaçlanır.

bottom of page